Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
 2020-05-20  KOMUNIKATY


KOMUNIKAT

Informuję, że od 25.05.2020 r. uczniowie kl. I-III mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy w godz. 7:30 – 15:00.
Zajęcia dydaktyczne nadal prowadzone są na dotychczasowych zasadach (ZDALNIE).
Aby skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy należy spełnić warunki:

● zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Łomnicy
Zdroju w okresie pandemii koronawirusa COVID-19,
● złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych (zał. Nr 1 do
procedur bezpieczeństwa – dostępne na stronie szkoły) w sekretariacie szkoły do
22.05.2020 r. do godziny 9:00.


KOMUNIKAT

Informuję, że zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju zostają zawieszone do 7 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT

Informuję, że od 25.05.2020 r. uczniowie klas VIII a i VIII b mogą skorzystać z konsultacji szkolnych dla absolwentów.
Zajęcia dydaktyczne nadal prowadzone są na dotychczasowych zasadach (ZDALNIE).
Aby skorzystać z konsultacji należy spełnić warunki:

● zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Łomnicy
Zdroju w okresie pandemii koronawirusa COVID-19,
● złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych (zał. Nr 1 do
procedur bezpieczeństwa – dostępne na stronie szkoły) w sekretariacie szkoły do
22.05.2020 r. do godziny 9:00.

KOMUNIKAT

Harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły 22.05.2020 r. w godzinach popołudniowych.


KOMUNIKAT
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informuję, że 16, 17, 18 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów będą dostępne na stronie internetowej szkoły zakładka EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.
Rodzice i uczniowie klas VIII a i VIII b mają obowiązek zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu. Rodzice potwierdzają zapoznanie się i informacjami dotyczącymi egzaminu odsyłając wiadomość przez e-dziennik do wychowawcy klasy.


....

administrator
 Informacje
KOMUNIKATY
BARDZO WAŻNA WIADOMOŚĆ
Informacja na temat postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
Informacja na temat postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych.
ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK