Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / ZHP / Program pracy
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Program pracy naszej drużyny

PROGRAM PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ ZHP
 
Cele działalności drużyny:
Ø      Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju członków drużyny.
Ø      Kształtowanie osobowości harcerzy w oparciu o przyrzeczenie i prawo harcerskie.
Ø      Integracja młodzieży we wspólnym działaniu.
Ø      Kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
Ø      Wpajanie zachowań proekologicznych.
Ø      Realizowanie zadań programowych ZHP.
 
Środki działania:
 
1.      Metoda harcerska.
System wspierania samorozwoju harcerek poprzez:
o       przyrzeczenie i prawo harcerskie;
o       uczestnictwo w małych grupach (zastępach),
o       uczenie w działaniu,
o       współzawodnictwo,
o       program pobudzający do rozwoju (stopnie, sprawności, obrzędowość
 
2.      Harcerski system wychowawczy:
o       służba,
o       braterstwo,
o       praca nad sobą.
 
Działania:
Drużynowa:
 1. Organizuje drużynę i kieruje jej całoroczną działalnością zgodnie z założeniami programu pracy drużyny.
 2. Realizuje wraz z drużyną program pracy jednostek nadrzędnych.
 3. Włącza drużynę w imprezy organizowane przez Komendę Hufca Nowy Sącz.
 4. Troszczy się o oblicze drużyny (obrzędowość, umundurowanie, budżet itp.).
 5. Organizuje akcje zarobkowe na rzecz drużyny i cele charytatywne.
 6. Prowadzi szkolenia dla zastępowych, przybocznych, przygotowuje swojego następcę.
 7. Stymuluje pracę zastępów.
 8. Dba o rozwój intelektualny, duchowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny swoich harcerek.
 9. Organizuje przedsięwzięcia proekologiczne.
 10. Kształtuje postawy patriotyczne harcerzy.
 11. Motywuje harcerzy do zdobywania kolejnych stopni i sprawności.
Drużyna bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK