Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kojarzą się rodzicom z zajęciami wyrównawczymi, gdy ich dziecko ma zaległości w szkole. Tymczasem zajęcia te są skierowane do uczniów potrzebujących pomocy w przezwyciężeniu kłopotów, związanych z opanowaniem konkretnych umiejętności. To chwile wspomagające przyswojenie konkretnej wiedzy. Na czym właściwie polegają?

IMG_20200930_110350

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie (równoważenie, wyrównywanie) zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy do pięciu osób. Mała liczba uczestników podnosi  efektywność zajęć. W naszej placówce utworzono cztery grupy w oparciu o wiek dzieci oraz o konkretne zaburzenia rozwojowe. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dziewcząt i chłopców oraz pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

IMG_20200917_081503

Dla kogo są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).  Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania indywidualny program terapii stworzony w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciela prowadzącego grupę. Podczas zajęć uczniowie przyswajają nowe wiadomości i doskonalą umiejętności, które już zdobyli, umacniają wiarę we własne siły i są zachęcani do większej samodzielności.

IMG_20200914_143102

Cele zajęć korekcyjno kompensacyjnych

Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników nauczania w przedszkolu lub szkole. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne, korzystamy z różnorodnych metod wspomagających rozwój psychofizyczny.

IMG_20200928_143902

Ćwiczenia

W czasie zajęć poprawiamy efektywność przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.  Priorytetem jest zdobycie podstawowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia poprzez:

 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie funkcji słuchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • poprawę umiejętności czytania,
 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonalenie umiejętności pisania,
 • poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,
 • ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

IMG_20200917_081532

W naszej szkole zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w następujących dniach:

Poniedziałek 14.05 – 14.55, grupa I (PP – klasa I)

Wtorek 13.15 – 14.00, grupa II (klasy IV – VI)

Wtorek 14.05 – 14.55, grupa III (klasy VII)

Wtorek 15.00 – 15.45, grupa IV (klasy VII – VIII)

W zakładce PORADNIK DLA RODZICÓW, zamieszczono uniwersalne porady do pracy z dziećmi w domu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, a razie potrzeby zapraszam do kontaktu.

                                                                                                          Nauczyciel terapeuta, Małgorzata Miczulska