Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU / Wady słuchu
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Wady słuchu

 

Szanowni Państwo,

Władze Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach wad słuchu i wymowy dla dzieci i młodzieży z terenu Naszego Miasta i Gminy.

Badania odbędą się w ramach projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych
u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy w województwie małopolskim”,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie wad słuchu i mowy u dzieci uczęszczających do pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.

Projekt kierowany jest do:

1.      Dzieci klas pierwszych, w tym:

a)      dziewczynek  (2900 os.), w wieku 7-8 lat (w roku 2020 - rocznik 2012, w roku 2021 – rocznik 2013)

b)      chłopców (3100 os.) w wieku 7-8 lat (w roku 2020 - rocznik 2012, w roku 2021 – rocznik 2013),

2.      Rodziców / opiekunów prawnych  (3000 os.)(dzieci wymienionych w pkt.1)

3.      Pielęgniarek/ higienistek szkolnych (60 os.)

Planowane działania i wsparcie:

ETAP I - DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE – Zajęcia w formie zabawy edukacyjnej dla uczniów klas I szkoły podstawowej oraz spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, a także wychowawców klas pierwszych.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad słuchu i wymowy
u dzieci.

Etap II - BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka uczniów klas pierwszych szkół podstawowych ukierunkowana na zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.

Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwalifikuje dzieci do dalszego etapu programu.

ETAP III – DZIAŁANIA TERAPETYCZNO-REHABILITACYJNE - działania obejmujące terapię logopedyczną przy uwzględnieniu wyniku badania przesiewowego słuchu o wyniku poniżej przeciętnej. W ramach zadania przeprowadzone zostaną konsultację merytoryczne, zajęcia logopedyczne z indywidualnym programem postępowania rehabilitacyjnego.

W ramach działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych zostanie przygotowana informacja na temat dalszego samodzielnego postępowania z dzieckiem.

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 -  31.07.2021

Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE.

Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:
608 341 318, 735 206 979 lub e-mail: badaniaprzesiewowe@f-rr.org

 

                                                                                                                                                  

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK