Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / CZAS PANDEMII / Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Zjęcia korekcyjno-kompensacyjne

Witajcie uczniowie korzystający z zajęć

korekcyjno – kompensacyjnych


Nasza nauka z powodu złośliwego wirusa, nie może być realizowana   w szkolnych warunkach. Ale nie poddajemy się. Przechodzimy do innego, zdalnego wymiaru. To wyzwanie dla wszystkich. Damy radę.  Zachęcam Was do wykonywania  na bieżąco przesyłanych kart, ćwiczeń. Korzystajcie również z edukacyjnych stron internetowych, na których będziecie mogli znaleźć wiele ciekawych ćwiczeń  doskonalących  i rozwijających myślenie logiczne, matematyczne, pamięć i koncentrację uwagi, funkcje wzrokowe i słuchowe, sprawność grafomotoryczną, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo – ruchową a także  ćwiczenia usprawniające Wasze  czytanie i pisanie. W razie potrzeby, jesteśmy w stałym kontakcie. Powodzenia!

Małgorzata Miczulska  miczulska.m@op.pl

 

Poniżej kilka stron wartych odwiedzenia:

pisupisu.pl

zyraffa.pl

dyktanda.netortografka.pl

ortografka.pl

bystredziecko.pl

matzoo.pl

 

Tu też warto zajrzeć:

 

Zabawy rozwijające małą motorykę-dzieci młodsze 

https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw

 

Zabawy plastyczne  rozwijające sprawność manualną

  https://www.youtube.com/watch?v=RD3kkPzIdiQ

 

Proste techniki rysunkowe i malarskie

https://www.youtube.com/watch?v=PF6pHlmdj1g

 

Trening pamięci- uczniowie  starsi

https://www.superumysl.pl/neutral/86

 

Ćwiczenie percepcji  słuchowej  i wzrokowej -dzieci młodsze

https://www.youtube.com/watch?v=Tiv9XyDeRsY

 

Dzielenie wyrazów na głoski-dzieci młodsze

https://www.youtube.com/watch?v=Z0_ZSJCllSg

 

Czytamy bez głoskowania -dzieci młodsze

https://www.youtube.com/watch?v=A7-jIoGKtVg

 

Zabawa z sylabami -dzieci młodsze

https://www.youtube.com/watch?v=-Wrt9ymtcoE

 

Nauka czytania sylabowego -BA BE BI BO BU -dzieci młodsze https://www.youtube.com/watch?v=9b74RbRVlOA

 

Abecadło z rysunkami- dzieci młodsze 

https://www.youtube.com/watch?v=bHFSgCHFGB0

 

Bardzo fajne zadania na koncentrację i pamięć dzieci starsze

https://www.youtube.com/watch?v=lqRgKzC7hGo

 

Zadania na spostrzegawczość -dzieci starsze

https://www.youtube.com/watch?v=J2K-kif98aQ


Jeśli wolisz samodzielnie planować swoje działania i tworzyć chwile według własnych pomysłów, poniżej znajdziesz przykłady ćwiczeń. Są nazwane i przypisane do konkretnego działania, ale dobór przedmiotów/narzędzi  należy do Ciebie.

Usprawnianie percepcji wzrokowej.

 

Działania typu:

 

·        Sortowanie lub segregowanie przedmiotów, obrazków, figur, liter według określonych cech lub zasad.

·        Szukanie różnic i podobieństw  na obrazkach z przedmiotami  i symbolami graficznymi. Uzupełnianie brakujących elementów przez dorysowanie, dołożenie, itp.

·        Odtwarzanie z pamięci eksponowanych figur geometrycznych, przedmiotów, wskazywanie miejsc w których się znajdowały.

·        Dyktanda graficzne ( rysowanie na siatce kwadratowej).

·        Rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w zadanym układzie ( co się tu zmieniło?).

·        Układanie obrazów w kolejności w jakiej były one pokazane ( długie i krótkie ekspozycje).

·        Rozpoznawanie par odpowiadających sobie elementów.

·        Wyszukiwanie tej samej litery w tekście.

·        Wyodrębnianie sylab w wyrazach.

·        Wyszukiwanie w tekście takich samych wyrazów lub wyrazów podobnych.

·        Obrysowywanie prostych figur, łączenie kropek, kopiowanie przez kalkę.

·        Wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawianie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.

·        Gra w scrabble, domino obrazkowe, literowe lub sylabowe.

·        Usuwanie z tekstu wyrazów, które są niepotrzebne.

·        Wyszukiwanie innych słów, które ukryły się w wyrazach, np. „Jakie słowa kryją się w wyrazach: waleń, obibok, zlewozmywak, słońce, kotwica?”.

·        Wykreślanie w ciągach wyrazów, dwóch takich samych lub powtarzających się słów.

·        Wyodrębnianie w wyrazach, wyrazów krótszych, np. „las” w „oklaski”, „klaser”, „laser”, „balast”.

  Usprawnianie percepcji słuchowej:

 

Działania typu:

 

·        Zabawy pamięciowe polegające na zapamiętywaniu kolejności powtarzanych wyrazów i sekwencji.

·        Nauka prostych mnemotechnik.

·        Podział wyrazów na sylaby, tworzenie wyrazów od podanej sylaby, kończenie i zaczynanie wyrazów dwu- trzy- czterosylabowych.

·        Synteza sylab podanych ze słuchu.

·        Wyodrębnianie głosek w wygłosie, śródgłosie i nagłosie

·        Różnicowanie głosek podobnych fonetycznie.

·        Przekształcanie wyrazów przez zmianę sylaby.

·        Układanie z podanych słownie wyrazów, jak największej ilości nowych wyrazów.

·        Zabawa w głuchy telefon.

·        Wymyślanie słów, które kończą się na ostatnia sylabę wyrazu podanego wcześniej (wyrazowe domino).

·        Zagadki dźwiękowe. Ćwiczenia z wykorzystaniem nagrań odgłosów zwierząt, otaczającego nas świata (Co usłyszałeś? Zgadnij, co to jest?)

·        Wyklaskiwanie lub wystukiwanie struktur dźwiękowych według podanego wzoru.

·        Liczenie słów w zdaniu.

·        Różnicowanie znaczenia wyrazów, które brzmią podobnie, np. „Wymów i powiedz, czym różnią się słowa: panna – pana, kura – góra, wybij – wbij, drwij – drwi”.

·        Układanie wyrazów z sylab lub uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami.

   Ćwiczenia   kształtujące  orientację przestrzenną.

Działania typu:

·        Orientacja w schemacie własnego ciała.

·        Określanie stosunków przestrzennych względem dziecka.

·        Określanie stosunków przestrzennych – położenie przedmiotów w przestrzeni względem siebie i położenia.

·        Wytyczanie kierunków od obranego przedmiotu (na lewo od stołu, pod stołem, na prawo od drzwi, próby słownego określania drogi prowadzącej np.: z domu do najbliższego sklepu itp.).

·        Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Rysowanie z zachowaniem kierunku od lewej do prawej. Pomocne dla dziecka zaznaczanie lewej strony kartki L, prawej P.

·        Zabawy ruchowe: „Idź prosto, zatrzymaj się, dwa kroki w lewo, jeden krok w tył, trzy kroki w prawo…”

·        Wdrażanie do rysowania na kartce zgodnie   z poleceniem.

·        Rysowanie figur pod dyktando: rysunek zaczynamy od kolorowej kropki. Prowadź ołówek np. 3 kratki wyżej, 1 kratkę w lewo itd.

    Ćwiczenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji       wzrokowo-ruchowej.

Działania typu:

·        Kalkowanie rysunków – potrzebne folia, kalka techniczna albo matowe szkło.

·        Odwzorowywanie rysunków – przerysowywanie przedmiotów zgodnie ze schematem lub wzorem.

·        Rysowanie po śladach – śladem rysunku może być szkic w postaci ponumerowanych kropek albo drobne kreski tworzące kontur rysunku.

·        Ćwiczenia w liniaturze.

·        Wydzieranie, wyklejanie, wycinanie, kolorowanie, malowanie.

·        Obrysowywanie przedmiotów, własnej dłoni, stopy albo rysowanie z użyciem szablonów.

·        Zabawy ze skakanką, ćwiczenia na równoważni, zabawy z piłką lub balonem, woreczkami, rzucanie do celu.

·        Lepienie w glinie, lepienie z plasteliny.

·        Zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie, układanie kompozycji według wzoru.

·        Nawlekanie koralików na sznurek, przyszywanie guzików, haftowanie.

·        Układanie obrazków z części, układanie puzzli.

    Usprawnianie myślenia logicznego i matematycznego.

 

Działania typu:

 

·        Wyjaśnianie znaczeń podanych wyrazów.

·        Dokańczanie opowieści według własnego pomysłu.

·        Tworzenie podpisów do ilustracji.

·        Ustalenie kolejności fragmentów historyjki obrazkowej.

·        Uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi wyrazami.

·        Pokonywanie labiryntów.

·        przeliczanie, wykonywanie czterech działań arytmetycznych ( +, -, x, : ).

·        Liczenie z wykorzystaniem prawdziwych  pieniędzy.

·     Stosowanie gier planszowych z użyciem kostki,  gier logiczno-matematycznych.

·        Usprawnianie rachunku pamięciowego (tabliczka mnożenia i dzielenie), nauka tabliczki mnożenia na palcach.

·        Rozwiązywanie zadań tekstowych- analiza tekstu, danych, rozwiązywanie krok po kroku.

 

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK