Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / PROCEDURY I ZARZĄDZENIA / Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

 

Ja, niżej podpisany/-a, rodzic (prawny opiekun) dziecka ………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka), uczęszczającego do Publicznego Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

 

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez nauczyciela (opiekuna grupy przedszkolnej) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu/szkole, w szczególności w razie wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych.

 

 

 

……………………………………………………                                                                  ……………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK