Konkurs UODO dla uczniów „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” - ROZSTRZYGNIĘTY

              Znamy już laureatów konkursu dla uczniów szkół uczestniczących w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie poradnika dla rodziców pt. „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”.

 Ostatecznie z NASZEJ szkoły pracę na konkurs wysłał tylko 1 uczeń.

Zasadniczym celem konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci i rodziców, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów, podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka. Jednak tym służył on dodatkowo zachęceniu młodych ludzi oraz ich rodziców do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w życiu online i offline.

Na konkurs została przesłana rekordowa liczba prac uczniów - 160 bardzo ciekawych poradników dla rodziców. Prace zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym. Wybór najlepszej pracy był bardzo trudny. Pod uwagę brana była wartość merytoryczna pracy, walory artystyczne  i kreatywne podejście do tematu.

Komisja Konkursowa UODO, w składzie: Urszula Góral, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, Anna Dudkowska, naczelnik Wydziału Edukacji, Marta Mikołajczyk, koordynator programu i Beata Zużewicz z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji), oceniając nadesłane prace, brała pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem oraz trafność i jasność przekazu;

- walory artystyczne i twórcze podejście do tematu;

- wartość merytoryczna i rzetelne opracowanie tematu.

Uczniowie mogli przygotować prace w dowolnej formie elektronicznej.

Na tej podstawie wyłoniono następujących laureatów:


Ponadto przyznano wyróżnienia, które trafią do:

  • Zuzanny Sot i Zuzanny Żmijewskiej z Publicznej Szkoły Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu  
  • Amelii Marii Zawadzkiej ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej.

W wybranych pracach zostały przedstawione istotne zasady ochrony prywatności w bardzo twórczy i intersujący sposób.

Serdeczne gratulacje dla Laureatów.

Koordynatorem konkursu w szkole był PEDAGOG SZKOLNY.